Ogłoszenie I Ns 201/17

Dodano: 2018-04-09 15:57:13             Zmodyfikowano: 2018-04-09 15:57:13
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Oleśnie
I Wydział Cywilny
 ul. Sądowa 3 46-300 Olesno
Biuro Obsługi Interesanta: tel. (0 - 34) 359 - 69 - 01, e - mail: boi@olesno.sr.gov.pl
                                                                                  
 
 
Olesno, 9 kwietnia 2018r.
Sygn. akt I Ns 201/17
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Adama Panek, zamieszkałego Dalachów 360, o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości leśnej, położonej w miejscowości Słowików, gmina Rudniki, składającej się z działki gruntu leśnego, oznaczonej numerem 327/1, o powierzchni 0,7750, jednostka rejestrowa G.75.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem toczenia się postępowania bez ich udziału.