Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Pomoc prawna Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Dodano: 2017-06-08 15:30:44             Zmodyfikowano: 2017-06-09 11:05:54
Rejestr zmian
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Od początku roku 2017 na terenie całej Polski zostało uruchomionych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 z późń. zm).
Szczegóły na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych BIP poszczególnych starostw powiatowych.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
· osoby, który nie ukończyły 26 lat,
· osoby, które ukończyły 65 lat,
· osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
· osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
· kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna:
· Jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
· Obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Wykaz punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w powiecie:
Rudniki
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, Klub Jagielloński
poniedziałki, wtorki, środy i piątki, od 11.00 do15.00, czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00
Gorzów Śląski
Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 15 lok. Biurowy nr 1, 46-310 Gorzów Śląski, Radcy prawni:
poniedziałki, piątki – w godz. od 9.00 do 13.00, we wtorki, środy i czwartki – w godz. od 13.00 do 17.00
Dobrodzień
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, adwokaci:
poniedziałki, czwartki i piątki, od 8.00 do 12.00, wtorki i środy - od 14.00 do 18.00.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.